بیمارستان تست- اطلاعیه ها
اطلاع‌نگاشت | افتخار انقلاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/23 | 
رهبر انقلاب با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل دانشگاه، پیشرفت آن را از ثمرات مهم انقلاب اسلامی دانسته و کارنامه‌ی خدمات دانشگاه به انقلاب را نیز افتخارآمیز می‌دانند. در این اطلاع‌نگاشت برخی از این خدمات متقابل براساس بیانات دو دهه‌ی اخیر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مرور شده است.
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان تست:
http://goums.ac.ir/find.php?item=185.19995.62828.fa
برگشت به اصل مطلب