بیمارستان تست- اخبار
چهره حقیقی امام سجاد علیه‌السلام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/2 | 
رهبر انقلاب اسلامی: «آن چهره‌ی مظلوم بیصدای سربه‌زیرِ منفعلی که از امام سجاد درست کردند به کلی برخلاف واقع است؛ چهره‌ی حقیقی امام سجاد علیه‌السّلام چهره‌ی یک مبارزِ قهرمانِ خستگیناپذیرِ آشتیناپذیرِ پیگیری است، که با تدبیر تمام، با دقت کامل راه‌ها را میشناسد و انتخاب میکند و به سمت هدف‌ها این راه‌ها را میپیماید، خودش خسته نمیشود و دشمن را خسته میکند.» ۱۳۶۵/۷/۴
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان تست:
http://goums.ac.ir/find.php?item=185.18432.61055.fa
برگشت به اصل مطلب