بیمارستان تست- اخبار
دیدار مدیریت هسته گزینش دانشگاه به همراه رئیس بنیاد شهید شهرستان گرگان با جانباز شیمیایی اهل تسنن بیمار در بیمارستان صیاد شیرازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/21 | 
در این دیدار مدیریت هسته گزینش دانشگاه جناب آقای خیرخواه  باتفاق رئیس بنیاد شهید شهرستان گرگان جناب آقای رضایی به منظور دیدار و جویای احوالات رزمنده جانباز شیمیایی اهل تسنن آقای ایزدی که در بخش جراحی بستری بودند نیز رسیده و از آخرین وضعیت حال این بیمار بزرگوار نیز جویا شدند واز خداوند تعالی  شفای این بیمار را  خواستار شدند و همچنین، ضمن تشکر از همکاران  پرستار بخش نیز  خواستار رسیدگی بیشتراین عزیز جانباز را داشته اند.
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان تست:
http://goums.ac.ir/find.php?item=185.18432.60543.fa
برگشت به اصل مطلب