پیام خود را بنویسید

قانون گزینش کشور و آیین نامه اجرایی : مواد قانون گزینش

فهرست

 • عنوان
  • متن فرمان حضرت امام خمینی (ره)
  • ابلاغ قانون تسرّی قانون گزینش معلمان توسط ریاست جمهوری
  • ارسال قانون تسرّی قانون گزینش معلمان توسط مجلس شورای اسلامی
  • ماده واحده قانون تسرّی قانون گزینش معلمان
  • ابلاع قانون گزینش معلمان توسط
  • ارسال قانون گزینش معلمان توسط مجلس شورای اسلامی
  • مواد قانون گزینش:
   • ماده یک: گزینش بر اساس فرمان امام (ره)
   • ماده دو: ضوابط عمومی گزینش
   • ماده سه: ارکان گزینش کشور
   • ماده چهار: ترکیب هیأت عالی گزینش
   • ماده پنج : وظایف رئیس جمهور در اجرای گزینش کشور
   • ماده شش: اختیارات ریاست جمهوری
   • ماده هفت: تشکیلات گزینش
   • ماده هشت: وظایف هیأت مرکزی گزینش
   • ماده نه: وظایف دبیر هیأت مرکزی گزینش
   • ماده ده: وظایف هسته های گزینش
   • ماده یازده: وظایف مدیر هسته
   • ماده دوازده: وظایف دستگاه در امر گزینش
   • ماده سیزده: ضوابط ویژه کارگزاران گزینش
   • ماده چهارده: رسیدگی به شکایات
   • ماده پانزده: بنای صدور رأی در گزینش
   • ماده شانزده: زمان انجام گزینش
   • ماده هفده: نحوه همکاری دستگاهها با گزینش
   • ماده هجده: آیین نامه اجرایی
  • آیین نامه اجرایی قانون گزینش :
   • ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون گزینش معلمان توسط ریاست جمهوری
   • ارسال آیین نامه اجرایی قانون گزینش معلمان توسط مجلس شورای اسلامی
   • متن آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور
    • فصل اول : کلیات
    • فصل دوم: ضوابط عمومی و ضوابط انتخاب اصلح
    • فصل سوم: تشکیلات ، حدود وظایف و صلاحیتها
    • فصل چهارم: نظارت و بازرسی و رسیدگی به شکایات
    • فصل پنجم: سایر مقررات

دفعات مشاهده: 523 بار   |   دفعات چاپ: 140 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به هسته گزینش دانشگاه می باشد.